MedewerkersDr. P. MYNY
plastisch en esthetisch chirurg

Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde in 1988 aan de R.U.Gent.
Erkend geneesheer-specialist in de Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie na opleiding in de Plastische Heelkunde in :
- H. Hart Ziekenhuis Roeselare (B) : 90-92
- Universitair Ziekenhuis Gent (B) : 92-94
- Universitair Ziekenhuis Maastricht (NL) : 94-96

LID VAN WERELDWIJD ERKENDE BEROEPSORGANISATIES :

1. Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie
2. Fellow Collegium Chirurgicum Plasticum Belgicum
3. Nederlandse Vereniging voor Esthetische Chirurgie
4. European Association of Aesthetic Surgery
5. International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
6. General Medical Council (UK) 6167593

Dr. Myny geniet reeds jarenlang een nationale en internationale reputatie. Hij werd bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan de succesvolle televisiereeks "Beautiful".

BEROEPSERVARING:

1. A.Z. Jan Palfijn Gent sinds 2007
A.Z. Jan Palfijn Gent is een modern ziekenhuis met meer dan 500 bedden. Dr. Myny is sinds 2007 aldaar werkzaam en voert er algemeen plastisch-chirurgische ingrepen uit. (http://www.azjanpalfijn.be)

2. Kliniek De Baronie Brugge sinds 2006
Kliniek De Baronie is een private kliniek opgericht door Dr. Myny in 2006. Reeds meerdere artsen zijn in de Kliniek werkzaam. Er kunnen ingrepen worden uitgevoerd onder zowel locale als algemene verdoving. Daarnaast beschikt de Kliniek over de meest geavanceerde lasers (zie Esthetische Huid- en Laser Kliniek).

3. Chef de clinique Departement Plastische Chirurgie Universitair Ziekenhuis Maastricht (NL) van 1995 tot 1998
Voornaamste activiteiten : microchirurgie - lip,- verhemelte- en gelaatspleten - craniofaciale chirurgie.

4. Diensthoofd Plastische Chirurgie A.Z. Sint Lucas Brugge van 1997 tot 2007

5. Bergman Kliniek, Bilthoven (NL), 1998-2004


Dr. M. SAFAR
consulent esthetische geneeskunde - liposculptuur

Dr. J. ABELOOS
anesthesist

Dr. E. VANHAECKE
haarimplantaten

Mevr. A. GOETHALS
motivatiecoach - coördinatie De Balans - Centrum voor Gewichtsbeheersing
0473.601.802