Waar liggen de prijzen voor plastische chirurgie?


We willen er graag op wijzen dat we - niettegenstaande bepaalde klinieken dat toch doen - geen prijzen op het internet kunnen vrijgeven gezien de richtlijnen van de Orde der Geneesheren.

Voor meer informatie over prijzen, kan u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

WAT BIEDEN WIJ U VOOR DEZE TARIEVEN?


Behandeling met aandacht voor Uw privacy in een uiterst discreet kader
Ingreep in faciliteit met maximale veiligheidsvoorzieningen : steriliteit - luchtkwaliteit - noodstroom enz. (verzekeringstechnisch gecertificeerd)
Alle onkosten verbonden met de ingreep inclusief protheses, anesthesie en verblijf (na-controles zijn niet inbegrepen)
Operatie persoonlijk uitgevoerd door plastisch chirurg met jarenlange ervaring in de esthetische chirurgie (geen geneesheren-assistenten)
Zeer hoogwaardige anesthesie door ervaren anesthesist met ervaring in dagchirurgische anesthesietechnieken ; geen postoperatief braken of misselijkheid - zeer snel wakker - ontslag uit kliniek mogelijk enkele uren na operatie
Persoonlijke begeleiding door gegradueerde verpleegkundigen die klaarstaan voor al Uw wensen
Permanente beschikbaarheid van de chirurg ; elke patiënt kan ten allen tijde de chirurg bereiken op zijn mobilofoon in geval van problemen
Kosteloze heroperatie in geval van acute complicaties zoals infectie en nabloeding als deze kan worden uitgevoerd in de Baronie
In geval een ziekenhuisopname noodzakelijk zou zijn kan U worden opgenomen in het AZ JAN Palfijn Ziekenhuis Gent waar Dr. Myny werkzaam is (ziekenfondstarieven)

We helpen u graag verder via ons contactformulier.